Image Source - pinterest

महाराष्ट्रातील पावसाळ्यात फिरण्याचे ठिकाण  लोणावळा

Image Source - pinterest

माथेरान

Image Source - pinterest

भंडारदरा

Image Source - pinterest

माळशेज घाट

Image Source - pinterest

भीमाशंकर

Image Source - pinterest

कळसूबाई

Image Source - pinterest

महाबळेश्वर

Image Source - pinterest