Image Source - unsplash

महाराष्‍ट्र के 13 प्रसिद्ध मंदिर 1. शिरडी साईं बाबा मंदिर

Image Source - unsplash

2. सिद्धिविनायक मंदिर

Image Source - unsplash

3. नांदेड़ का गुरुद्वारा

Image Source - unsplash

4. इगतपुरी पैगोडा

Image Source - unsplash

5. शनि शिंगणापुर मंदिर

Image Source - unsplash

6. महालक्ष्मी मंदिर

Image Source - unsplash

7. त्र्यंबकेश्वर मंदिर

Image Source - unsplash

8. भीमाशंकर मंदिर

Image Source - unsplash

9. घृष्णेश्वर मंदिर

Image Source - unsplash

10. तुलजा भवानी मंदिर

Image Source - unsplash

11. पंढरपुर विठ्ठल मंदिर

Image Source - unsplash

12. महागणपति मंदिर

Image Source - unsplash

13. दत्ताची वाडी