Image Source - unsplash

पुण्यातील प्रसिद्ध गड आणि किल्ले लोहगड

Image Source - unsplash

पुरंदर

Image Source - unsplash

शिवनेरी किल्ला

Image Source - unsplash

रायगड

Image Source - unsplash

राजगड

Image Source - unsplash

सिंहगड

Image Source - unsplash

नारायणगड 

Image Source - unsplash

तोरणा